Priser på några vanliga ingrepp, gäller from. 1 jan 2019

Kastrering hankatt*: 700 kr

Kastrering honkatt: 1400 kr

Kastrering hanhund** <15 kg: 3800 kr

Kastrering hanhund** >15-40 kg: 4400 kr

Kastrering hanhund** >40 kg: 5500 kr

Kastrering tik <15 kg: 6300 kr

Kastrering tik 15-40 kg 7500 kr

Kastrering tik >40 kg 8600 kr

*gäller hankatt med bägge testiklar i pungen **gäller hanhund med bägge testiklar i pungen

Vi använder gasanestesi till alla hundsövningar för bästa säkerhet

Vaccination hund (valpsjuka, HCC, parvo, kennehosta) 460 kr

Vaccination hund (endast kennelhosta) 360 kr

Vaccination katt (kattsnuva, kattpest) 420 kr

Paketpris valpkullar (besiktning, vaccination, id-märkning chip) 750 kr per valp

Paketpris kattungekullar (besiktning, 2 vaccinationer, id-m�rkning chip) 1000 kr per kattunge

Ultraljud dräktighet 500 kr

För övriga priser kontakta oss via telefon